Що таке векторна графіка

 

Векторна графіка — це графіка, де базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою. Таке представлення даних компактніше, але побудова об’єктів супроводжується неперервним перерахунком параметрів кривої у координати екранного або друкованого зображення.

Лінія є елементарним об’єктом, якому притаманні певні властивості: форма, товщина, колір, тощо. Будь який об’єкт (прямокутник, еліпс, текст і навіть пряма лінія) сприймається як криві лінії.

Векторні об’єкти завжди мають шлях, що визначає їх форму. Якщо шлях є замкненим, тобто кінцева точка співпадає з початковою, об’єкт має внутрішню ділянку, яка може бути заповненою кольором або іншими об’єктами.

Всі шляхи містять дві компоненти: сегменти та вузли.

- Шлях являє собою маршрут, що з’єднує початкову та кінцеву точку.

- Сегмент - окрема частина шляху, може бути як прямою, так і кривою лінією.

- Вузол - початкова або кінцева точка сегмента

 

Кожен елемент векторної графіки містить ці три основні елементи і дозволяє їх редагування.

 

Переваги векторної графіки:

- невеликі за розміром файли, оскільки зберігається не зображення, а лише його математичні дані

- об’єктами легко маніпулювати, трансформувати

- розмір об’єктів та опис колірних характеристик майже не збільшує розміри файлу;

- векторна графіка не залежить від роздільної здатності

Недоліки векторної графіки:

- нереалістичність(навіть не досвідчена людина розрізнить векторну графіку від растрової)

- складність відтворення такої графіки для поліграфії, інтернету, реклами

 

Найпоширенішими програмами для векторної графіки є Adobe Illustrator і Corel Draw.

 

Джерело maque.org.ua