Книга Мова програмування C / Браян В. Кернiган, Денiс М. Рiчi

C—це мова програмування загального призначення, що включає економiю представлення, сучасне керування потоком i структурою даних i багатий набiр операторiв. C не є мовою "дуже високого рiвня", нi "великою" мовою, i не призначена для певної областi застосування. Але вiдсутнiсть в нiй обмежень та її загальнiсть роблять її зручнiшою i ефективнiшою для багатьох завдань, у порiвняннi з мовами, що вважаються потужнiшими.

Ця книжка має на метi допомогти читачевi навчитися програмувати на C. Вона мiстить вступну частину для ознайомлення нових користувачiв, окремi роздiли, присвяченi основним властивостям мови, та довiдник. Процес навчання основується на читаннi, складаннi програм i переглядi прикладiв, замiсть простого викладу правил. У бiльшостi випадкiв, приклади—це справжнi програми, а не окремi фрагменти коду. Всi приклади перевiрено безпосередньо з тексту, який зберiгається в машинопрочитному виглядi. Крiм демонстрацiї того, як ефективно користуватися мовою, ми також спробували, де можливо, показати кориснi алгоритми, принципи хорошого стилю та правильної розробки.

Ця книжка не є ввiдним посiбником з програмування, вона передбачає певне знайомство з основними поняттями програмування, такими як змiннi, вирази присвоєння, цикли та функцiї. Не зважаючи на це, програмiст-новачок повинен бути спроможним в процесi читання вивчити мову, хоча доступ до досвiдченiших колег не завадить.


Основний зміст:
Передмова
Передмова до першого видання
Вступ
1. Вступний урок
2. Типи, оператори та вирази
3. Керування потоком
4. Функцiї та структура програм
5. Покажчики та масиви
6. Структури
7. Ввiд i вивiд
8. Iнтерфейс системи UNIX
Додаток А: Довiдковий посiбник

 

Назва: Мова програмування C, друге видання (The C Programming Language)

Автор: Браян В. Кернiган, Денiс М. Рiчi (Brian Kernighan and Dennis Ritchie)

Сторінок: 232 ст.

Формат: pdf

Розмір: до 1 Мб

Якість: прекрасна

Мова: Українська

Переклад: Вiталiй Цибуляк

 

Завантажити книгу Мова програмування C /Браян В. Кернiган, Денiс М. Рiчi