Базовий курс програмування на С++. Урок 14. Вказівники, посилання

У всякої дії є своя нагорода і своя ціна

Фільм “Мирний воїн”

 

Сьогодні ми вивчимо:

1. Розв’язок д/з минулого уроку

2. Адреса

3. Вказівники

4. Вказівники і масиви

5. Завдання для закріплення матеріалу

 

 

Розв’язок д/з минулого уроку

1. За допомогою рекурсії підрахувати добуток чисел у діапазоні введеного з клавіатури.


#include <iostream>
#include <conio
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;

template <typename T> T Product (T i, T j, T res)
{
  res*=i;
  i++;
  if (i<j)
    return Product(i,j,res);
  if (i==j)
    return res*i;
}

int main ()
{
  system("color A");
  int b, e;
  cout<< "Enterstartnumber --> ";
  cin>> b;
  cout<< "Enterendnumber --> ";
  cin>> e;

  cout<< "Result: " <<Product(b,e,1);

  _getch();
  return 0;
}

2. Ханойська вежа


// Ханойська вежа
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;

int counter = 0;

void t(int r, int b, int e)
{
  int c;

  if (((b == 1) && (e == 2)) || ((b == 2) && (e == 1)))
    c = 3;
  else
    if (((b == 1) && (e == 3)) || ((b == 3) && (e == 1)))
      c = 2;
    else
      if (((b == 2) && (e == 3)) || ((b == 3) && (e == 2)))
        c = 1;

  if (r>1)
  {
    t(r - 1, b, c);
    cout<< b << " --> " << e <<endl;
    counter++;
    t(r - 1, c, e);
  }
  else {
    cout<< b << " --> " << e <<endl;
    counter++;
  }
}

int main()
{
  system("color A");

  t(6, 1, 3);

  cout<< "\n" << "Counter = " << counter <<endl;

  system("pause");
  return 0;
}

 

Адреса

Давайте навчимося дізнаватися адресу пам’яті, де зберігається певна змінна, тобто ту клітинку пам’яті яка зберігає значення певної змінної. Для цього треба використовувати значок & перед іменем змінної. & можна використовувати лише для змінних та елементів масиву.

int main ()
{
  int a = 5;
  cout<< "a = " << a <<endl;
  cout<< "&a = " <<&a <<endl;

  _getch();
  return 0;
}

Змінній a присвоєно значення 5.

&a – адреса змінної a.

 

Вказівники

Вказівник – змінна, яка зберігає адресу іншої змінної. Створюється вказівник за допомогою *.

Приклад програми:

#include <iostream>
#include <conio
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;

int main ()
{
  int a = 5;
  int *b = &a;
  cout<< "a = " << a <<endl;
  cout<< "&a = " <<&a <<endl;
  cout<< "b = " << b <<endl;
  cout<< "*b = " << *b <<endl;
  cout<< "&b = " <<&b <<endl;


  _getch();
  return 0;
}

 

- Змінна a зберігає значення 5

- Вказівник b зберігає адресу змінної a

- Ми можемо дізнатися значення змінної a, використовуючи лише її адресу. Використовуємо символ * перед іменем вказівника, так ми звертаємося до цієї адреси і отримуємо значення, що там зберігається (dereference operator).

- b – адреса

- *b – дорівнює a- &b != &a

 

Вказівники і масиви

  int a[10];
  int *p = &a[0];

Так просто ми створили вказівник на перший елемент масиву. Ім’я масиву – вказівник на його перший елемент.

  int *p = &a[0];
  int *z = a;


Крім цього, нам достатньо тільки 1 вказівника, щоб працювати з цілим масивом.

#include <iostream>
#include <conio
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;

int main ()
{
  int a[10];
  for (int i=0; i<10; ++i)
    a[i] = i;

  int *p = a;
  for (int i=0; i<10; i++, p++)
    cout<< "*p = " << *p <<endl;

  _getch();
  return 0;
}

*(p+1) означає, що здійснюється посилання на наступний елемент.

Тепер згадайте функції і те як передаються масиви у функцію. Насправді, коли функції передається ім’я масиву, то вона отримує його початкове місце розташування і функція використовує його як змінну (вказівник). Це все можна записати так:

#include <iostream>
#include <conio
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;

void Show (int *p, int size)
{
  for (int i=0; i<size; ++i, p++)
  cout<< *p <<endl;
}

int main ()
{
  int a[10];
  for (int i=0; i<10; ++i)
    a[i] = i;

  Show(a, 10);

  _getch();
  return 0;
}

Завдання для закріплення матеріалу

1. Вам дано масив. Поміняйте місцями елементи з парними і непарними індексами.
2. Вам дано два масиви x[a], y[b]. Створіть третій масив, який буде вміщати:
- елементи обох попередніх масивів

- їх спільні елементи