Курс лекцій та практичних занять по Delphi / Кузбит І.М.

Змісту курсу лекцій та практичних занять по Delphi, автором якого являється Кузбит І.М. Курс розрахований на початківця в програмуванні, тому підходить для вивчення Делфі з нуля або повторення забутого матеріалу.

 

Зміст буде поступово оновлятися в міру викладення нового матеріалу.

 

1. Алгоритми та алгоритмічні структури.

1.1 Етапи розв’язання задачі за допомогою персонального комп’ютера.

Етапи розв’язання задачі за допомогою персонального комп’ютера(част.1).

Етапи розв’язання задачі за допомогою персонального комп’ютера(част.2).

1.2 Алгоритм та його властивості. Базові структури алгоритмів.

Поняття алгоритму

Виконавці алгоритму. Властивості алгоритму

Блок-схеми алгоритмів

2. Основи програмування в середовищі Delphi

2.1 Основні поняття Delphi

Основні поняття Delphi

Запуск Delphi, основні об’єкти середовища IDE

2.2 Розробка додатків в середовищі  Delphi

Розробка додатків в середовищі Delphi

2.3 Форма, компоненти, властивості та події

Форма та властивості

Компоненти

Події, опрацювання подій Delphi

2.4 Редактор коду, структура проекту в Delphi

Редактор коду, структура проекту в Delphi

2.5 Основні типи даних мови Delphi та їх опис

Основні типи даних мови Delphi

Змінні і константи в Delphi

Вирази в Delphi

2.6 Стандартні функції мови Delphi

Стандартні функції мови Delphi

2.7 Графічні елементи управління

Графічні елементи управління у Delphi

2.8 Створення малюнків в середовищі Delphi

Створення малюнків в середовищі Delphi

 

Практичні завдання