Основні типи даних мови Delphi

Алфавіт мови Delphi

У мові Delphi при створенні програм використовуватись такі символи:

1) Літери латинського алфавіту A...Z, a…z;

2) Цифри 0…9;

3) Знаки арифметичних операцій, спеціальні символи: + -  * / \  = <> ( ) . , ; : @ $ #  _;

4) Комбінації клавіш: <=, >=, <>;

5) Службові слова (зарезервовані), що мають фіксований для Delphi зміст та раз і назавжди визначену форму запису. Наприклад: if, for, while, array.

У середовищі програмування Delphi для запису програм використовується однойменна мова програмування (хоча спочатку її називали Object Pascal). Програма на Delphi є послідовністю інструкцій, які досить часто називають операторами. Одна інструкція від іншої відділяється крапкою з комою.

 

Кожна інструкція складається з ідентифікаторів. Ідентифікатор може позначати:

Інструкцію мови (:=, if, while, for);

змінну;

константу (ціле або дробове число);

арифметичну (+, -,*/) або логічну (and, or, not) операцію;

підпрограму (процедуру або функцію);

відзначати початок (procedure, function) або кінець (end) підпрограми або блоку (begin, end).

 

Тип даних

Програма може оперувати даними різних типів: цілими і дробовими числами, символами, рядками символів, логічними величинами.

 

а) Цілий тип

Мова Delphi i підтримує сім цілих типів даних: shortint, smallint, Longint, Int64, Byte, word і Longword, опис яких приведений в таблиці нижче.

Цілі типи

Тип

Діапазон

Формат

Shortint

-128..127

8 бітів

Smallint

-32 768 .. 32 767

16 бітів

Longint

-2 147 483 648 .. 2 147 483 647

32 біти

Int64

-263 .. 263 – 1

64 біти

Byte

0..255

8 бітів, без знаковий

Word

0..65 535

16 бітів, без знаковий

Longword

0 .. 4 294 967 295

32 біти, без знаковий

 

Delphi підтримує і самий універсальний цілий тип - Integer, який еквівалентний Longint.

 

б) Дійсний тип

Мова Delphi підтримує шість дійсних типів: Real, single, Double, Extended, comp, Currency. Типи розрізняються між собою діапазоном допустимих значень, кількістю значущих цифр і кількістю байтів, необхідних для зберігання даних в пам'яті комп'ютера (див. табл.).

Дійсні (дробові) типи

Тип

Діапазон

Значущі цифри

Байтів

Real

2.9*E-39..1.7*E38

11-12

06

Single

1.5 *E-45..3.4*E 38

7-8

04

Double

5.0*E-324 ..1.7*E308

15-16

08

Extended

3.4*E-4932 ..1.1 *E4932

19-20

10

Comp

1.0 .. 9.2*E18

19-20

08

Currency

0.0001 .. 9.2*E14

19-20

08

 

Мова Delphi підтримує і самий універсальний дійсний тип - Real, який є еквівалентний Double.

 

в) Символьний тип

Мова Delphi підтримує два символьні типи: Ansichar і Widechar:

тип Ansichar — це символи в кодуванні ANSI, яким відповідають числа в діапазоні від 0 до 255;

тип widechar — це символи в кодуванні Unicode, їм відповідають числа від 0 до 65 535.

Delphi підтримує і самий універсальний символьний тип - Char, який еквівалентний Ansichar.

 

г) Рядковий тип

Мова Delphi підтримує два рядкові типи: shortstring та WideString:

тип shortstring є статично розміщуваними в пам'яті комп'ютера рядка завдовжки від 0 до 255 символів;

тип WideString є динамічно розміщувані в пам'яті рядками, довжина яких була обмежена тільки об'ємом вільної пам'яті. Кожний символ рядка типу WideString є Unicode-символом.

В мові Delphi для позначення рядкового типу допускається використовування ідентифікатора string. Тип string еквівалентний типу shortstring.

 

д) Логічний тип

n

Логічна величина може приймати одне з двох значень True (істина) або False (хибно). В мові Delphi логічні величини відносять до типу Boolean.

 

Ця стаття входить в курс уроків по Delphi.

Зміст курсу лекцій та практичних занять по Delphi.

 

Кузбит І.М.